Hva koster det?

Det koster 200 kr å være medlem av Servas Noreg-Norge.

For å få liste over verter i et land en ønsker å reise til, koster det en sum som blir fastsatt hvert år (i år kr. 250). 
Servas Noreg-Norge driver svært kostnadseffektivt, men har også svært små inntekter. Vi ber derfor vertene hvert år om et frivillig driftstilskudd. Driftstilskuddet er en stor del av inntektene til organisasjonen.